Av Ali YILDIRIM Av Ali YILDIRIM
Ali Yıldırım
Anasayfa | Biyografi | Linkler | Haber Ara | Anketler | Sitene Ekle | İletişim | Ziyaretçi Defteri | RSS Kaynağı

Arama


Gelişmiş Arama

NASIL BİR BELEDİYE BAŞKANI ?

......

Kategori  Kategori : Makaleler
Yorumlar  Yorum Sayısı : 1
Okunma  Okunma : 1067
Tarih  Tarih : 27 Aralık 2008 14:25

 

“ Her toplum neye layıksa o şekilde yönetilir.,, Yaklaşan 29 Mart yerel seçimler öncesinde kimi partiler adaylarını belirleyip  kamuoyuna sunmuşken kimi partiler ise hala aday adayları arasında seçim yapmış değiller.  

 

Evet, 29 Mart’a yaklaştıkça tüm Türkiye gibi Malatya’yı da bir heyecan ve merak duygusu kaplamış vaziyette. Oturulup kalkılan neredeyse her yerde seçime katılacak Başkan adaylarının isimleri konuşuluyor.

Neredeyse hiç kimse şehrin ve sakinlerinin geleceğinin emanet edileceği ellerde bulunan özelliklerin nelerden teşekkül etmesi gerektiğinden bahsetmiyor. Kimi bizzat kendisine iş verecek adayı desteklerken ,kimi de ailesinden bir ferdi encümen seçecek adayI kimi ise de alacağı ihaleleri düşünerek tercihini bir adaydan yana ortaya koyuyor.

Bazıları ise tercihte birincil faktör olarak ya dünya görüşünü, ya etnik kökenini, ya çıkarlarını, yada güçlünün yanında durmanın gerekliliğini kriter kabul edip ona göre tercihini belli ediyor.

Kısacası herkes almış başını kendisine en yakın duran adayın arkasında gidiyor. Bu özelliklere ve isimlere göre konumlar ve gelecekler belirliyor.

Sonrası ise malum…

Yeniden eleştiriler, hayıflanmalar, gelecek adına kaygılar, şikayetler ve yine hezeyanlar yine hüsranlar…

Kirlenmiş, yıpranmış, köhnemiş bir yönetim ve bu yönetimin geride bıraktığı mutsuz, umutsuz neredeyse kaosa sürüklenmiş bir şehir.

Artık bırakmalı bu anlayışları. Artık günü birlik ve popülist söylemlere gelecekler kurban edilmemeli.

Gerek adaylarını belirleyecek partilerin gerekse de oy kullanacak seçmenin hangi kriterlerle nasıl bir belediye başkanı seçmesi gerektiğini çok iyi bilmesi gerekmekte.

 

Bizde bu sürece küçükte olsa bir katkı sağlamak ümidiyle, A adayı yada B adayı desteklenmeli gibi bir kolaycılığa yada adamım fanatikliğine düşmeden nasıl bir belediye başkanı istediğimizi yaşanan tüm dezenformasyona rağmen ortaya koyalım istedik.

 

Keza sırf bir insanı bu bizim aşiretten bu bizim şirketten bizim meslekten yada bize daha yakın, bizim adamımız gibi bir perspektifle seçmek ve desteklemek hem şehrimize hem kendimize hem de seçilene zulüm olduğu artık gözlerden ırak olmayan bir gerçek.  

 

Ehline verilmeyen emanetin yarattığı sorunlarda hepimizin payı olduğu yaşanılan tecrübeler ile artık aşikâr. İşte bu sebeple A,B,C,D adayı gibi adres gösterme kolaylığına kaçmadan nasıl bir belediye başkanı istediğimizi bilir ve tanımlar isek buna tanımlama yada tespite göre hangi adayın bu tarife uyduğunu düşünür, tartar ve doğru kararlar veririz.

 

Hülasa; nasıl bir belediye başkanı aramalıyız?

 

1- Şehri yönetecek başkan önce kendisini tanımalıdır kendisini yönetebilmelidir. Zira kendisini tanıyan ve yönetebilen bir aday kişilik sahibidir. Kendisini tanıyan ve yönetebilen insan dünyayı yönetebilir.

Evet tüm müspet özelliklerin birinci şartı kişiliktir. Kişiliksiz bir adamın ne kadar olumlu özellikleri olursa olsun hiçbir anlamı yoktur. Çünkü kişilik rakam olarak 1 numaradır. Diğer tüm özellikler 0 numara. Kişiliksiz bir adama ne kadar sıfır eklerseniz ekleyin sonuç yine 1 rakamı olmadığı için sıfırdır. Örneğin birikim 0 numara, yetenek 0 numara eğer kişilik yoksa neticede sıfır. Şayet kişilik(1) varsa yanında birikim yetenek vs varsa buna netice 10 yada 100 yada 1000 olur.  

Kişilikle ilgili bu hususların tespiti ise tamamen bireyin kendisine kalmıştır. Çünkü kişi kendisinin ne olup olmadığını en iyi kendisi bilir. Aday olduğuna göre de bu hususta da bir kanaat sahibidir. Peki ya kendisini de kandırıyorsa?

İşte o zaman boş verin ve korkun o adamdan. Kendisini kandıran bir adam herkesi de kandırır. Kimin kişilik sahibi olup olmadığını da bilmek içinde alim olmak gerekmez… Sadece bu şehirde yaşıyor olmak yeter…

Çünkü bu şehirde yaşayan her ama herkes kimin dürüst kimin sahtekâr, kimin cesur kimin korkak, kimin namuslu kimin namussuz, kimin birikimli kimin birikimsiz, kimin mütevazı kimin kibirli, kimin temiz ve şaibesiz kimin kirli ve şaibeli bir yaşamı olup olmadığını gayet iyi bilir.

Eğer bu özellikleri barındıran bir aday varsa sonra aşağıdaki özellikleri de taşıyıp taşımadığını artık düşünmelidir.

2- Şehrin yönetimine aday olan şahıs Adalet, Ehliyet ve Liyakat sahibi olmalıdır.

A) Adalet: Şehir sakinlerinin ekonomik sosyal kültürel etnik özelliklerine bakmaksızın eşit olarak görüldüğü hakkın ve hukukun fiiliyata geçerek toplumsal vicdanda meşruiyet kazanmasıdır.  Olmazsa olmaz en önemli özelliklerdendir. Zira şehrin temeli ve geleceği adil başkanların var olup olmamasına bağlıdır. Bu bağlamda seçilecek başkan tüm insanlara eşit mesafede durarak, hiçbir çıkar grubunun, hiçbir gayri meşru gücün, hiçbir iş adamı grubunun, hiçbir sınıfın adamı olmamalıdır. Alacağı kararlarda bağımsız, bağlantısız olarak şehrin altına ve üstüne sadece şehir sakini olarak bakabilmelidir.

Adil olmayan bir yönetim anlayışının yada terazisi bir tarafa ağır basan bir başkanın alacağı kararların ve yapacağı icraatların şehrin nedenli geriye gitmesine sebep olacağı ve şehir sakinleri için tahmin edilemez doğuracağı herkesin malumu olsa gerek. İşte bunun önce kişilik sonra adalet. Sonra ehliyet;

B)Ehliyet : Şehri yönetecek adayın ehliyeti bu işin üstesinden gelecek birikim,yetenek ve cesarete sahibi olmasını barındırır. Peki nedir birikim, yetenek ve cesaret?


a)Birikim: Şehir ve medeniyet kavramından tutunda belediye yasasından imar yasasına, estetikten çevre kirliliğine, yönetim ve organizasyon bilgisinden kültür ve sanata kadar, trafikten altyapıya,katılımcı demokrasiden ortak akla kadar birçok hususta şehrin sakinlerinin ufkunu açacak asgari zihinsel alt yapıya sahip olmasıdır. Global düşünüp yerel çözümler üretecek donanıma sahip olmasıdır.

 
b)Yetenek: Birikim kısmında belirttiğimiz donelere vakıf olan şahsın aynı zamanda bu bilgileri uygulayabilecek hayata geçirebilecek özelliklere sahip olmasını ifade eder. Ve yetenek tamamen Allah vergisidir. Sonradan kazanılamaz.

c) Cesaret: Şehri için alınacak ve hayata geçirilecek müspet kararları içerden yada dışarıdan yapılacak tüm engellere rağmen hayata geçirecek iradeyi ve bu iradede sebatı ifade eder. Hayattaki en büyük tehlike hiç risk almamaktır.


C)Liyakat : Şehri ve sakinlerini temsil yeteneği yüksek olan kişiliği ifade eder. Yani şehrin sakinlerinin başkanlıklarına en çok layık olduğu düşünülen insanın vasfıdır. Zira liyakat anlamında doğacak bir problem başkanın meşruiyetinin tartışılmasına neden olacaktır. Ecevit Bill Clinton da yaşanan ayak ayak üstüne atma örneği liyakat anlamında manidardır.


3- Şehrin yönetecek başkan vizyon sahibi olmalıdır. Vizyon sahibi olmak, yürünecek yol hakkında açık ve seçik bir görüşe sahip olmaktır. Şehrin yönetimine aday olan şahıs şehri nereye taşımak istediğini nasıl bir şehir inşa etmek istediğini bunu nasıl hangi kaynaklarla hangi ekiple ve hangi sürede yapacağını bilecek yada öngörecek bir aday olmalıdır. Ne yöne gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgârın faydası olmaz.

 

 

4- Şehrin yönetimine talip olan başkan ekip çalışması yapmaya yatkın olması kadar ekip içerisinde yer alacak takım arkadaşlarını seçerken de simyacı gibi davranacak doğru adamı ve doğru yeri keşfedecek biri olması gerekir. Keza belediye başkanı her işi kendisi yapan değil yapılması gereken işi o işi yapacak en iyi adama tevdi eden kişidir.

 

5- Şehrin yönetimine aday olan başkan İleri görüşlü basiretli üretken ve geleceğe yatırım yapan bir portre olmalıdır. Bir yıl sonrasını düşünenler buğday eker 10 yıl sonrasını düşünenler ağaç diker yüzyıl sonrasını düşünenler…özdeyişi bu manada manidardır.


6-Şehrin yönetimine aday olan başkan hükümran değil hizmetkâr olduğu bilinciyle şehrin taleplerini emir telakki edecek bir anlayışı taşımak zorundadır. Çünkü bu güne kadar gerek ulusal baz da gerekse yerel bazda birçok idareci halktan kopuk bir şekilde sonradan kazandıkları statülerini halka karşı kullanmak durumundadırlar. Bu anlayıştaki idarecilerinde halkı ne hale getirdiği herkesin malumudur. İşte bunun için ısrarla hizmetkâr seçilmeli ve emir yerine hizmet beklenmelidir.  


7- Şehrin yönetimine aday olan başkan, hem şehir sakinleriyele istişareye açık olmalı hem de ehil insanlarla istişare edebilmelidir. Böylelikle istişare sonucu doğacak başarıya hem başkan hem halk hem de tüm belediye kadrosu katılmış olur. Herkesin elbirliğiyle oluşturduğu katılımıyla gerçekleştirdiği örnek şehirde kolay kolay örnekliğini yitirmemiş olacaktır. 

 

8- Şehrin yönetimine aday olan başkan, inşa etmeyi hayal ettiği Medeniyet Merkezi için yani şehri için kendisinden sonrada gelecek başkana ışık olabilecek ufka vizyona ve misyona sahip olmalıdır. Bu kararları kendi döneminde alacak kapasitede olmalıdır.

 

9- Şehrin yönetimine aday olan başkan kutsal ideali için, şehri için en büyük bedeli kendisinin ödemesi gerektiğini, en çok kendisinin şehri ve idealleri için fedakârlık yapması gerektiğini hiçbir zaman unutmayacak bir portre olmalıdır.

 

10- Şehrin yönetimine aday olan şahıs en az kendisi kadar başkanlığa layık başka insanların önünü açacak, gerektiğinde koltuğunu onlara bırakabilecek kadar koltuğa yapışmayacak biri olması gerekir.

 

11-Şehrin yönetimine aday olan şahıs başkanlığı durumunda gireceği ikinci seçimde oyunu en az %10 artırabilecek bir portre olmak zorundadır. Bu unsur aynı zaman seçilen adayın doğru aday olup olmadığının da sağlaması olacaktır.

 

İnşallah en güzeline en iyisine layık bu şehir tercihleriyle bunu hak ettiğini ortaya koyar…

 

 

 

Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

Bu habere toplam 1 yorum yazılmıştır.

Mustafa Güler [ 29 Aralık 2008 00:36 ]

Elinize sağlık gayet doyurucu bir yazı olmuş ama anlayana...

Yorumların tamamını okumak için tıklayın.

Makaleler

En Çok Okunan

Son Makale
ALLAH ZAMANI YARATTI! Av. Ali YILDIRIM
Av. Ali YILDIRIM

Son Dakika Haberleri

Anket

En son ne zaman yazı(mektup,makale,günlük,deneme vs) yazdınız?Tüm Anketler

MALATYA

© 2005-2007 Tüm Haklari Saklidir
RSS Kaynağı | Yazar Girişi

Tasarım ve Programlama: AysisWeb